Regulamentul politicii de confidențialitate

1. Dispoziții de bază

1.1. Politica de Confidențialitate (denumită în continuare Regulament) este un document oficial al companiei Carsanir SRL, situat pe adresa: MD-2032, m. Chișinău, str.Burebista, 17 (în continuare „Companie” / „Operator”).
1.2. Prezentul Regulament stabilește procedura de prelucrare și protecție a informației despre persoanele fizice (denumite în continuare Utilizatori) care utilizează serviciile, inclusiv chatul pentru comunicare online, informațiile, serviciile, programele și produsele magazinului online situat pe numele de domeniu Skladovka.md (denumit în continuare Site).
1.3. Scopul politicii de confidențialitate este de a asigura protecția drepturilor și libertăților omului și a cetățeanului atunci când prelucrează datele lor cu caracter personal.
1.4. Prezentul Regulamnt este aplicat la prelucrarea datelor cu caracter personal primite de Companie prin orice mijloace, inclusiv prin Internet, de la un număr nelimitat de persoane, indiferent de locația acestora.
1.5. Regulamnetul privind politica de confidențialitate determină procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal – acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente asupra datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea , transmiterea (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal.
1.6. Relațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiilor despre utilizatorii site-ului sunt reglementate de prezentul regulament, de alte documente oficiale ale Companiei și de legislația actuală a Republicii Moldova.

2. Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

2.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a îndeplini obligațiile Operatorului față de Utilizatori în legătură cu utilizarea Site-ului și a serviciilor sale.
2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se efectuează cu acordul Utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale personale. Utilizarea Site-ului de către Utilizator înseamnă că Utilizatorul acceptă termenii prezentului Regulament.
2.3. Prin date personale se înțelege orice informație care se referă direct sau indirect la o persoană fizică specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal) și care poate fi utilizată pentru a identifica o anumită persoană sau pentru a o contacta.
2.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nici o limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

3. Colectarea datelor cu caracter personal

3.1. Compania poate solicita datele cu caracter personal în orice moment, începând cu momentul în care subiectul datelor cu caracter personal contactează Compania.
3.2. Compania are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal primite în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.
3.3. Compania are dreptul de a solicita următoarele datele cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la:
• numele, prenumele, patronimicul subiectului datelor cu caracter personal;
• data de naștere;
• număr de telefon;
• adresa de email;
• sexul și starea civilă;
• adresa poștală;
• datele pașaportului;
• informații despre carduri bancare/conturi bancare.
3.4. Informațiile indicate în clauza 3.3. pot fi combinate cu alte informații primite de companie pentru a furniza și / sau îmbunătăți programe pentru furnizarea de servicii, produse, servicii de informare și comunicare.
3.5. Datele personale pot include, de asemenea, date suplimentare furnizate de Utilizatori la cererea Companiei pentru a îndeplini obligațiile Companiei față de Utilizatori care decurg din acordurile încheiate de Utilizator și Companie. Compania are dreptul de a solicita Utilizatorului o copie a unui document de identitate sau a altui document care conține numele, prenumele, fotografia Utilizatorului, precum și alte date suplimentare care, la discreția Companiei, vor fi necesare și suficiente pentru a identifica un astfel de Utilizator și vor preveni abuzurile și încălcările drepturile terților.
3.6. Pentru executarea contractelor, Compania poate solicita utilizatorului date personale ale unor terți, informațiile cărora sunt necesare pentru executarea contractelor încheiate: nume, prenume, patronimic, număr de telefon. Utilizatorul garantează Companiei că datele cu caracter personal specificate de Utilizator la încheierea contractului sau în alte cazuri au fost primite de acesta în mod legal și Utilizatorul a primit consimțământul subiectului datelor cu caracter personal de a prelucra aceste date de către Companie.

4. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate pe suport electronic și prelucrate utilizând sisteme automate, cu excepția cazurilor în care este necesară prelucrarea manuală a datelor cu caracter personal în legătură cu respectarea cerințelor legale. După încheierea unui contract cu Utilizatorul, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi stocate și pe suport de hârtie.
4.2. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate pe suporturi electronice situate pe teritoriul Republicii Moldova.
4.3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi utilizate după cum urmează:
4.3.1. Pentru a încheia și executa contracte;
4.3.2. Pentru a comunica cu Utilizatorul în scopul furnizării de servicii, executării programelor, furnizării produselor Companiei;
4.3.3. Pentru a trimite notificări care conțin informații despre modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor, modificări ale tarifelor, expirarea contractului sau care conțin alte informații importante pentru Utilizator, precum și confirmarea comenzilor și achizițiilor;
4.3.4. Datelor cu caracter personal pot fi folosite în scopurile interne ale Companiei, cum ar fi: efectuarea unui audit, analiza datelor și diverse studii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Companiei, precum și interacțiunea cu Utilizatorii;
4.3.5. Datele cu caracter personal pot fi folosite și altfel, în conformitate cu legislația actuală și scopurile prezentului regulament.

5. Transmiterea datelor cu caracter personal

5.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor nu sunt transmise unor terți, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament.
5.2. Utilizatorul își dă consimțământul pentru transmiterea datelor sale cu caracter personal către terți, dacă o astfel de transmitere este necesară pentru executarea contractului actual, obligațiile care decurg din contract, pentru furnizarea de servicii / livrarea produselor Companiei sau pentru implementarea legislației actuale, inclusiv, dar nu limitat la următoarele persoane: servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, bănci și alte instituții de credit, intermediari care furnizează servicii de plată, organizații care efectuează colectarea datoriilor (colectori), organisme guvernamentale, inclusiv sistemul judiciar, autoritățile fiscale și serviciul de executor federal etc.
5.3.Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transfmise unor terți – contractanți ai Companiei, sub rezerva asumării obligațiilor contractorilor de a asigura confidențialitatea informațiilor primite.
5.4. În cazul reorganizării, lichidării Companiei, înstrăinării afacerii sau cesiunii de drepturi din alte motive, Compania are dreptul de a transmite orice date cu caracter personal către terțul relevant.
5.5. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transmise la cererea organelor de stat abilitate din Republica Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.
5.6. În unele cazuri, Compania poate furniza informații și date cu caracter personal partenerilor strategici care lucrează, pentru a furniza produse și servicii sau persoanelor care ajută Compania să vândă produse și servicii consumatorilor. În același timp, datele cu caracter personal sunt furnizate de Companie numai în scopul furnizării Utilizatorilor de produse și servicii, precum și pentru a îmbunătăți aceste produse și servicii și comunicări conexe.
5.7. Compania are dreptul de a transmite date cu caracter personal / informații despre Utilizator dacă o astfel de dezvăluire este necesară sau adecvată în scopuri de securitate națională, menținând ordinea legală sau în alte cazuri semnificative din punct de vedere social.
5.8. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi transmise unor terțe părți dacă o astfel de dezvăluire este necesară pentru aplicarea prezentului regulament sau în scopul protejării activităților Companiei sau ale altor utilizatori.

6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Compania ia măsuri de precauție pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal colectate în conformitate cu LEGEA REPUBLICII MOLDOVA din 8 iulie 2011 nr. 133 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copiere, distribuire, precum și din alte acțiuni ilegale ale terților.
6.2. Compania ia măsuri de precauție legale, organizatorice, administrative, tehnice și fizice în scopurile prevăzute la clauza 6.2. Reguli.
6.3. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru corectitudinea datelor cu caracter personal pe care le oferă Companiei. Când Utilizatorul își indică datele cu caracter personale pe site-ul web al Companiei sau în alte locuri în care este oferit acces deschis, Utilizatorul este singurul responsabil pentru datele cu caracter personal publicate.
6.4. În cazul unei modificări a datelor cu caracter personal, dacă o astfel de modificare poate afecta conformitatea cu prezentul regulament, executarea contractelor încheiate cu Utilizatorul și, în alte cazuri, când schimbarea datelor cu caracter personal este semnificativă pentru Companie și Utilizator, Utilizatorul trebuie să ofere Companiei informații despre astfel de modificări. În cazul în care Utilizatorul nu a oferit datele sale reale ale Companiei, Compania nu este responsabilă pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale față de Utilizator, dacă aceasta se datorează faptului că Compania nu are date personale reale ale Utilizatorului.

7. Distrugerea datelor cu caracter personal

7.1. Datele personale ale utilizatorului sunt distruse în următoarele cazuri:
7.1.1. Ștergerea de către Companie a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului la ștergerea contului Utilizatorului de pe Site (cont personal) la cererea scrisă a Utilizatorului;
7.1.2. Eliminarea de către Companie a informațiilor postate de Utilizator, precum și a contului Utilizatorului în cazurile stabilite prin contract sau legislația în vigoare;
7.1.3. Eliminarea de către Companie a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului atunci când subiectul datelor cu caracter personal își revocă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Informații care nu considerate date cu caracter personal

8.1. Compania poate utiliza cookie-uri și alte tehnologii, cum ar fi etichete pixel, balize web pentru a analiza comportamentul utilizatorilor, pentru a evalua eficacitatea promoțiilor și a căutărilor în rețea.
8.2. Informațiile enumerate în clauza 8.1. din prezentul regulament nu sunt date cu caracter personal. Informațiile colectate în acest mod sunt utilizate pentru a asigura o interacțiune mai convenabilă și personalizată cu Compania.
8.3. Utilizatorul poate dezactiva cookie-urile din setările browserului web sau ale dispozitivului mobil utilizat. Dacă Utilizatorul dezactivează cookie-urile, unele funcții ale Site-ului pot deveni indisponibile.
8.4. Compania colectează și păstrează automat următoarele informații: adresa Internet Protocol (IP), tipul și limba browserului, informațiile furnizorului de servicii Internet, paginile de recomandare și ieșire, informații despre sistemul de operare, data și ora, informații despre vizite și altele informații despre comportamentul Utilizatorului pe Site. Astfel de informații sunt colectate pentru a înțelege și analiza tendințele, pentru a administra site-ul, pentru a studia comportamentul utilizatorilor pe site și pentru a colecta informații demografice despre populația generală de utilizatori. Compania poate utiliza aceste informații în scopuri proprii de marketing.

9. Interacțiunea dintre companie și utilizatori

9.1. Utilizatorii au dreptul să trimită cereri către Companie, inclusiv solicitări cu privire la utilizarea datelor lor cu caracter personal, își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scris la adresa specificată în secțiunea Dispoziții generale din prezentul regulament.
9.2. Solicitarea trimisă de Utilizator trebuie să respecte cerințele legislației în vigoare și să conțină următoarele date: – numărul documentului principal care să demonstreze identitatea utilizatorului sau a reprezentantului acestuia; – informații despre data emiterii documentului specificat și autoritatea emitentă; – informații care confirmă participarea utilizatorului la relațiile cu compania (numărul comenzii, numărul și data contractului etc.); – semnătura utilizatorului sau a reprezentantului acestuia; – Adresa de email; – numar de contact; – esența cererii.
9.3. Compania ia în considerare solicitările Utilizatorului întocmite în conformitate cu clauza 9.2. din prezentul regulament și trimite un răspuns la solicitarea utilizatorului în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

10. Dispoziții finale

10.1. În toate celelalte aspecte care nu sunt prevăzute în această Declarație de politică de confidențialitate, Compania se obligă să se ghideze după regulile și prevederile LEGII REPUBLICII MOLDOVA din 8 iulie 2011 nr. 133 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”. Vizitatorii site-ului web al companiei care oferă datele și informațiile sale personale, sunt automat de acord cu prevederile acestei politici de confidențialitate.
10.2. Compania are dreptul de a face modificări la prezentul regulament în orice moment, la discreția sa, pentru a îmbunătăți în continuare sistemul de protecție împotriva accesului neautorizat la datele cu caracter personal comunicate de Utilizatori fără consimțământul Utilizatorului.
10.3. Prezentul regulament nu se aplică acțiunilor și resurselor de internet ale terților.
10.4. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul web al companiei.